Wonders Fashion
Polski Angielski  
Rejestracja     |     Zaloguj się  
Koszyk
MÓJ KOSZYK
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin sklepu
Moje konto    
Płatności Online
Konto PayU - Jedno konto do zakupów
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Kategorie:
włącznie z podkategoriami
Kolor
Rozmiary dla dorosłych
Rozmiary dziecięce
Kolorowa krata
Waluty
Regulamin sklepu


1. Postanowienia wstępne:

a) Sklep internetowy działający pod adresem www.wondersfashion.com - zwany dalej Sklepem Internetowym. Prowadzony jest przez WONDERS FASHION, Anna Wesołowska z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 73, 26-004 w Bielinach, wpisany do do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce, NIP 657-274-23-49, Regon 260746650, ALIOR BANK S.A., numer konta bankowego: 85 2490 0005 0000 4500 2981 93 64 - zwanym dalej Dostawcą.

b) Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego , do którego prowadzi domena www.wondersfashion.com

c) Wszystkie towary oraz prace graficzne zamieszczone i opublikowane w Sklepie Internetowym stanowią własność wyłącznie WONDERS FASHION, Anna Wesołowska i podlegają ochronie praw autorskich.
 

2. Opis usług/produktów

a) Zakres świadczonych usług/towarów obejmuje prowadzenie przez Dostawcę sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 

3. Zasady zamawiania towarów/usług

a) Nabywca poprzez rejestrację w systemie Sklepu Internetowego, lub bez konieczności rejestrowania się, może dokonać zamówienia na towary, które podlegają sprzedaży w Sklepie Internetowym. Rejestracja następuje tuż po podaniu niebędnych danych. Nabywca zarejestrowany może logować się na swoje konto osobiste podając nazwę użytkownika oraz hasło (znane wyłącznie Nabywcy).

b) Po złożeniu zamówienia Nabywca, na wskazany przez siebie adres e-mail, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. Podjęcie przez Dostawcę realizacji dostawy nastąpi wyłącznie po potwierdzeniu przez Nabywcę faktu złożenia przez niego zamówienia poprzez przekazanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wondersfashion.com. Jeśli w ciągu 24 godzin od chwili przekazania zamówienia Nabywca nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, powinien poinformować o tym Dostawcę przekazując stosowną informację drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wondersfashion.com lub telefonicznie, na wskazany numer telefonu: (+48) 600-051-619(+48) 600-051-619.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu przez Nabywcę potwierdzenia złożenia przez niego zamówienia. A także poprzez przekazanie Dostawcy niezbędnych danych Nabywcy umożliwiających zlecenie przez Dostawcę dostawy zamówionego towaru. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia przez Nabywcę złożenia zamówienia i wynosi do 2 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia należy rozumieć okres liczony od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu potwierdzenia przez Nabywcę złożenia zamówienia do dnia dokonania wysyłki towaru przez Dostawcę.

Ceny towarów uwidocznione w Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych (PLN). Cena uwidoczniona w Sklepie Internetowym i podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Potwierdzenie nabycia towaru będzie stanowił dołączony do przesyłki paragon. Na żądanie Nabywcy zgłoszone przed realizacją dostawy zamówionego towaru Dostawca wystawi Fakturę VAT, która dołączona zostanie do przesyłki.

Dostępnymi formami płatności za zamówione towary są:

- odbiór przesyłki za pobraniem,

- przelew na rachunek bankowy Dostawcy

- przelew dokonany za pomocą PayU s.a. czyli Płatności.pl

Sposób dostawy określa Nabywca poprzez wskazanie go spośród dostępnych opcji. Koszty dostawy są ustalane w zależności od wartości zamówienia i sposobu dostarczenia przesyłki. Koszty dostawy ponosi Nabywca. Dostawa poza terytorium Polski będzie realizowana wyłącznie po dokonaniu płatności na rachunek bankowy Dostawcy.

Nabywca zamawiając towar potwierdza, że zapoznał się z obowiązującym cennikiem towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, warunkami dostawy towaru oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

Zamówienia są przyjmowane pod adresem internetowym www.wondersfashion.com. W wyjątkowych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 600-051-619(+48) 600-051-619 - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00.

 

4. Zwroty/reklamacje

Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy odnosi skutek prawny wyłącznie w przypadku gdy dostarczony towar nie nosi widocznych cech jego używania i nie zostały z niego usunięte bądź naruszone metki identyfikacyjne i informacyjne. Zwracany bądź wymieniany towar nie może być poddany uprzednio obróbce chemicznej i pielęgnacji.

Wraz z odstąpieniem od umowy Nabywca zobowiązany jest dokonać zwrotu dostarczonego towaru wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT. Zwrotu należy dokonać na adres siedziby Dostawcy. Dostawca pokrywa koszt dostawy zwracanego towaru o wartości równej minimalnym kosztom przesyłki.

Jeżeli Nabywca w okresie objętym rękojmią stwierdzi wady towaru, które powstały w czasie jego użytkowania oraz wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres siedziby Dostawcy. Do przesyłki należy dołączyć potwierdzenie dostawy i informacji czego dotyczy reklamacja. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Po uznaniu reklamacji, w zamian za towar wadliwy zostanie Nabywcy wydany towar wolny od wad, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, Dostawca zwróci Nabywcy równowartość zapłaconej ceny.

Zwrot nastąpi w terminie do 5 dni roboczych przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 

5. Dane osobowe

a) Poprzez złożenie zamówienia Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Nabywcy przez Dostawcę w zakresie niezbędnym wyłącznie do wykonania dostawy towaru.

b) Dostawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Nabywców. Podane przez Nabywcę dane mogą być przetwarzane jedynie przez Dostawcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

c) Nabywca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

 

6. Postanowienia końcowe

a) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla Dostawcy.

b) W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych.

c) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego

Powrót